taishrk

הבחנה בתבנית פסגה כפולה ויישום על הגרף

TASE:ELWS   ELECTREON
מניית אלקטריאון שברה רמת תמיכה אופקית משמעותית ונראה כי תתחיל לאבד גובה במחיר המניה , קטיעת הפסד לגביה הייתה צריכה להתבצע במחיר 25,000 אגורות ולאחר מכן ב24,500 .
למניה רמות תמיכה חזקות במחיר 21,200 , 19,000 ו-16,000 .
צפי כי מחיר המניה עתיד לרדת בתקופה הקרובה אל אחד מנקודות תמיכה הללו .