YossiCohen

מניית ENPG

לונג
NASDAQ:ENPH   Enphase Energy, Inc
מנייה מענף האנרגיה הירוקה.
ניתן לראות מגמה ראשית חיובית
כחלק ממהלך תיקון ניתן לראות כי המניה יוצרת תבנית היפוך על רמה מעניינת מהעבר.
מתקבלים חיזוקים לכך שהתבנית יכולה לשקף באופן מהימן חזרת קונים וסיום מהלך יורד.
התבנית מתקבלת סמוך לממוצע נע 200 וכן על רצועה תחתונה של בולינגר.
ניתן לראות כי סטוכסטיק נמצא בתחום מכירות יתר.
מתנד ה-ROC נמצא גם הוא באזור המחזק אינדיקציה לעליות.
בהצלחה לכולם!

לא המלצה.
קבוצת הפייסבוק שלי לשיתוף עסקאות, כתבות ורעיונות
https://www.facebook.com/groups/439175773571953/

תגובות