Samuel12_1980

$ENRG - סקירה יומית

TASE:ENRG   ENERGIX
סקירה קצת רחבה על 2 איזורים ממוסגרים שמתארים 2 תקופות עם מכנה משותף הדוק.
תקופה ירידות הקורונה שהחלו בסוף פברואר עד לשפל במרץ. מפה עוברים לתקופה הנוכחית וניתן להבחין שהמניה הגיעה עד פיבו 200% (פי 2 מהשפל של מרץ) והתממשה.
מנקודה זו עוברים להסתכל נקודתית על המסגרת מצד ימין והעכשיוית.
תמיכה הקרובה 1463 ניצב על פיבו 50% לעליה המקומית, מלמטה איזור תחתית תעלה ופיבו 68% 1405-1407.

יהיה משהו מעניין במהלך השבוע, אעדכן.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.