צפיות ‎22‎
0
ההתנגדות ב- $3 ונבלמה העלייה בטווח הזה ב- $3.8. במידה וייפרץ נראה את ההתנגדות סביב $4.6 ואת התמיכה סביב $3.5. הנפח מסחר נראה טוב והרצפה ב- $1.5 נראית כבר רחוקה. עדין רחוקים מהשיא אבל זה כבר נראה כמו שינוי מגמה.

תגובות