YossiCohen

ERI לאוהבי הדגלים

לונג
NASDAQ:ERI   None
תבנית דגל על רמה קריטית מהעבר יוצרת נר מיסוג פטיש/דוג'י על חלקו התחתון של הדגל.
הפטיש מגיע על רמה חזקה מהעבר (הרחוק)
ניתן לראות תמיכה של בולינגר וממוצע נע 50.

הרבה הצלחה
לא המלצה!

קבוצת הפייסבוק שלי לשיתוף עסקאות, כתבות ורעיונות
https://www.facebook.com/groups/439175773571953/