liormeitar

ES על קו מגמה ורמה מתחלפת - אין באמור המלצה

לונג
NYSE:ES   Eversource Energy (D/B/A)
המחיר כרגע בנקודה קריטית.
תבנית היפוך על רמה מתחלפת וקו מגמה עולה.
הפטיש מתחת לממוצע נע 20 דבר שמחזק.
RSI ניטרלי.
STOC עדיין לא מראה על עליה.
עליה של הנר הקרוב מעל הנר האחרון תעיד על כניסה של קונים ותחזק לי כניסה לעסקה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.