eldad2305

סקירת שוק מוקלטת לתאריך 28.2.21

לונג
CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎76‎
2
סקירת שוק.
ניתוח קורלציות עם השוק : VIX , VXX , נפט.
ושתי מניות לפתיחת השבוע.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות