eldad2305

סקירת שוק מוקלטת לתאריך 28.2.21

לונג
CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
סקירת שוק.
ניתוח קורלציות עם השוק : VIX , VXX , נפט.
ושתי מניות לפתיחת השבוע.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.