CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
הנכס מדשדש ב"תיבה" של 70 נק כ4 ימי מסחר
טווח התפלגות הפרופיל ,מצרה את הטווח ל כ50 נק עם התפלגות כפולה
3 הממוצעים 50/100/200 מהווים כהתנגדות כרגע ,ירידה מתחת ל4378 שורט
כלל החלופות מוצגות ע"י חצים ירוקים יש לזכור הנכס נע בבמוצע 70-80 נק ביום מסחר ומהווה כר נרחב לסוחרי יום .
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.