eldad2305

סקירה שבועית של השווקים 4.4.21

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
שבוע טוב,
סקירה שבועית לשבוע 4-9.4.21
ניתוח חוזים, קורלציות , VIX, נפט.
וניתוח 4 מניות לפתיחת השבוע.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.