CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
ערב טוב וחודש טוב.
סקירה שבועית על החוזים
קורלציות עם השוק, VIX , VXX , והנפט.
ביום רביעי החלטת הריבית וסופ"ש פקיעת האופציות החודשיות.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.