eldad2305

סקירת שוק תאריך 9.5.2021

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
שבוע טוב.
סקירת שוק לתאריך 9.5.2021
קורלציה עם מדד ה- VIX
שתי מניות לפתיחת השבוע.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כל הסקירה המופיעה בוידאו הינה לשם למידה בלבד ואין לראות זאת כהמלצה לקניה ומכירה של נייר ערך מסוים.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.