CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
בהתבסס על גרף האנ.אס.פי-500 (גרף שעה, מסוג רנקו, עם נרות של 10 נקודות מרווח) המדד נמצא במצב של פריצה או שבירה דרמטיים למדי. אחרי תבנית של ראש וכתפיים ושבירה מטה (כאשר יעד התבנית הושג) ראינו חזרה מעלה לכיוון בסיס התבנית: 3960. אם זו רק "בדיקה מלמטה" ולא תהיה כאן פריצה וסגירה ברמה השבועית מעל 3960-70 אזור ה-3850 מאותת חזק למדד מטה. זהו קוו המגמה מהשפלים של תחילת החודש. אם תהיה פריצה, החשש הזה יתמוגג והשיא סביב 4030 יהיה שוב יעש התנועה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.