CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
סקירת חוזים לשבוע הקרוב.
ניתוח קורלציות.
ומניה אחת לפתיחת השבוע.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, נכל לשם למידה בלבד.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.