CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
ניסתי לעלות ולהציג את פירמידה הררכית של תהליך המסחר שלי :-

הבסיס -תאוריית המכרז הפומבי
מרקט פרופיל ווליום
טווח הזמן שמציף יעדים מטרות
באיזה הקשר של תנועת מחיר זה מתבצע
ה order flow - משתמש ב footprint ומזה כשנה וחמי הוספתי את bookmap
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.