CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎27‎
3
חוזה הesz1 מה שאנחנו רואים זה עליה עם מחזורים מאוד נמוכים מה שיכול להביא לshort מימושי קונים
*למטרה לימוד בלבד לא להמלצה