CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
יום האתמול הסתיים בנטייה חיובית יפה, אותה קיבלנו מרגע שהשוק סגר את הפער והגיע לרמת הLVN מגרף Composite.
המחיר קיבל דחייה וניתן לראות את הנר OKR היפה שנתמך על האזור.

לעת עתה אנחנו יכולים לזהות שהיום סגר בהתפלגות P על כל המשתמע ממנה.

לצערי לא הצלחתי להקליט כאן היום. למעבר לסקירה המלאה בדף:

www.facebook.com/lif...eos/189192095337567/