CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎13‎
4
mini s&p 500 נמצא כרגע האיזור מעניין האם יאשר את הפריצה של 4400 או ששבור מתחתיו לאיזה תיקון בשם ה נעשה ונצליח
*התוכן ללמוד בלבד לא להמלצה