eldad2305

חוזה ה- S&P, סקירה שבועית קצרה

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
ערב טוב, סיכום שבועי קצר וסקירה על חוזה ה- S&P : ברף השבועי יצר נר ירוק חזק עם מחזור נמוך מקודמו שלא ניתן להסיק יותר מיידי. בגרף היומי ניתן לראות בבירור שהממוצעים לטווח הקצר (ממוצע 20 ו-50) מסודר בסדר של מגמה עולה, אך עדין ממוצע 200 (צבע כתום מסומן בחץ) מעל תנועת המחיר וכדרך אגב גם נמצא בקרבת התנגדות משמעותית במחיר 3030.00. אם נסתכל על ה- VIX אז הוא שבר את התמיכה במחיר 30.50 ודרכו לכיוון התמיכה הבאה במחיר 24.50. ע"פ הקורלציה ביניהם ניתן להסיק שכנראה החוזה בדרך לאזור המחיר בין 2960-3030. דבר אחרון, בהמשך לניתוח ע"פ שיטת גלי אליוט , התבנית תתבטל אך ורק אם מחיר 2960.00 תיפרץ. בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה🌹
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.