CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎18‎
4
חוזה mini s&p500 נמצא באיזור נטראלי פריצה או שבירה בנר גדול יחסית בגרף 15 דקות תהווה כטריגר כניסה
*לא להמלצה למטרה למודית בלבד