dov1007

חוזה הס.פ נכון ל1.4.20 לפני פתיחת המסחר

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
המדד כלוא בין 4600 ל4500 אזור 4600 היווה גם השבוע התנגדות בזהה ל 9 פברואר שיצרנו תקרה כפולה
פריצה והישארות מעל או מתחת ל2 רמות הללו תתן תנועה של כ100 נק
אזור 4500 מהווה צבר הרב ביותר של ווליום בהתפלגות שבועית קודם וההתפלגות מ22 ינואר 2022.
פריצה וירידה מוכחת מתחת לאזור ה4500 היעד הבא 4400
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.