eldad2305

חוזה S&P ניתוח גרף שבועי

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
צפיות ‎113‎
1
חזרנו לאחר ראש השנה ובעצם אין שינוי דרסטי בשוק למעט ירידה קל.
שבוע שעבר נוצר נר אדום קטן עם מחזור נמוך יותר מקודמו.
אתמול החוזה סגר מתחת לתמיכה חשובה 2945.00
למרות סימני החולשה שכתבתי לעיל עדין החוזה במגמת עליה בטווח הבינוני /ארוך :
ניתן לראות שהחוזה בגרף השבועי מעל ממוצע 20 ן-50.
החוזה עדין נמצא בתוך תעלה עולה ראשית.
להערכתי רק יציאה/שבירה של התעלה העולה (איזור מחיר 2900.00) וסגירה שבועית מחוץ לתעלה יכולה לרמוז לנו שהחוזה לכיוון 2810.00.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות