Zohar_Leibovich

תבנית היפוך תוך יומי בשוק ע״פ ניתוח שיפוטי

לונג
CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
מתחילת השבוע החלו להצטבר מאפיינים של היפוך תוך יומיים, זהו שלב מוקדם שככל שהוא מבשיל הוא יכול להפוך להיות הגולש אל מחוץ ליום.

ככל שמשהו רוצה לראות יותר פרטים הוא יכול להפוך את הגרף למפת זמן קטנה יותר, תהליך איסוף האנרגיה הנוכחי לא יוצר אנרגיה גדולה, אבל זה עשוי להצטרף לתהליך יומי ואז נחזור לתמונה שורית רחבה יותר.

אנשים המחפשים לזהות תהליכים תוך יומיים כדי להיות הראשונים להצטרף, תהליך תוך יומי שאתם רואים כאן עשוי להיות לכם לדוגמא

התמונה המוצגת כאן היא החוזה הרציף - ברכה והצלחה לכולם

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.