CME_MINI:ES2!   E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
חוזה ה - S&P גרף שבועי נכון לבוקר אם לא יהיה שינוי מהותי בסגירה השבועית היום בערב, (שימו לב שהחוזה עוד לא הגיע לשיא בשונה מה -spy שהגיע אתמול). בכל אופן ישנם שני מחירים שאני צופה שמהם החוזה יצא לתיקון מטה מחיר ראשון - 3032.00 (שיא כל הזמנים) מחיר שני - 3080.00 (מגמה עולה בתוך התעלה). התיקון הצפוי מסומן בחץ אדום עד לקו מגמה העולה של התעלה איזור 2945.00. שבירה של התעלה נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר. בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.