dov1007

חוזה הס.פ ליום 16.2.200 חלופות לפני פתיחה

dov1007 מעודכן   
CME_MINI:ESH2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2022)
אתמול החוזה דשדש ברצועה צרה יחסית
החלופות לאור FOMC minutes היום כפי שאני רואה הם :-
עליה למרכז ההתפלDות 4507
ירידה ,סגירת הגאפ של אתמול ויתכן המשך ירידה למרכז התפלגות התחתונה
הערה:
הגענו ליעד 4630
הערה:
מימשהט גן את חץ נוסף 4325
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.