dov1007

חוזה ה S & P ליום 21 דצמבר

CME_MINI:ESH2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2022)
החוזה מצא תמיכה ברמת 4520 איזור ששימש תמיכה ו d.b בתחילת דצמבר
פריצת רמת 4605- value are ןהתייתבות מעל 4610 היעד לונג 4651 4673 4690
במידה ו 4605 תהןןה התנגדות יעד למטה 4575 4520
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.