dov1007

ESLT - אלביט מערכות- ניתוח עפי שוק אמריקאי

NASDAQ:ESLT   Elbit Systems Ltd
צפיות ‎169‎
1
מניה ירדה לבדוק תמיכה באזורים 120 שהוא רמת ה Poc של הפרוןפיל ורמת תמיכה הבאה תהיה 112
כרגע בנתה תקרה כפולה קטנה באיזור 120
למרות הווליום הגבוה ב14 אוקטובר לא נשברה בצורה משמעותית התמיכה קרי יש קונים באזור
לסוחר אגרסיבי לונג אזור 117-120 איזור תמיכה
סוחר סולידי לונג ב רמת 112
סטופים עפי יכולת פיננסית ויחסי סיכון סיכוי אישיים

תגובות