dov1007

ES Contract בין 50 ל 61% פיבו נכון ל6.5 שעה 1555

CME_MINI:ESM2020   E-MINI S&P 500 FUTURES (JUN 2020)
החוזה נע ומדשדש בין 50 ל61 אחוז פיבו ללא הכרעה בשלב זה
לסולידים מתחת 2887 שורט ,לאגרסיבים מתחת ל 2570
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.