dov1007

חוזה הס.פ יום שישי 3.6 לפני פתיחת המסחר

CME_MINI:ESM2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (JUN 2022)
חוזה הס.פ כרגע לכוד בין 4180-4105 פרופיל קטן
כל עוד מתחת ל4165 שורט , מעל כמובן חונג
כרגע כתיבת הפוסט החוזה נסחר ב 4140
החצים מייצגים חלופות תנועה ורמות עצירה אפשריות
\
הערה: יעד ראשון 4105 בוצע - רמה נמוכה של הפרופיל הימני
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.