dov1007

חוזה ה s & p מנסה למצוא תמיכה

CME_MINI:ESZ2021   E-MINI S&P 500 FUTURES (DEC 2021)
חוזה ה s&p בנה תבנית d.B ברמת 4500 , מימוש התבנית תתן תנועה של 100 נק למעלה - האם ?
רמת פיבו ורמת v.a של הפרויל , רמת 4570 נכון לבוקר כרמה שהחוזה ידרש להיתמך עמ לצאת לתיקון כלפי מעלה
האם אכן ידיעות בנושא הזן האפריקאי ידיעות כלכליות יאפשרו עליה ? ? אם כן יעדים למעלה 4600 ,4650 4700
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.