eldad2305

מניית ETFC

לונג
NASDAQ:ETFC   None
צפיות ‎66‎
1
מניית ETFC הינה חברת ברוקראז' אי-טרייד.
המניה בתוך תעלה עולה.
המניה נתמכת על קו התמיכה 48.50.
במהלך השבועיים האחרונים המניה מדשדשת על קו התמיכה, כאשר ניתן לזהות ירידת מחזורים במהלך הדשדוש.
ביום שישי האחרון נוצר נר אוקר עם מחזור גבוה מקודמו וגבוה מעל המחזור הממוצע של המניה.
שתי אפשרות לכניסה לעסקה : 1. מעל הנר של יום שישי. 2. מעל מחיר 52.00 . כל אחד יבחר לפי אופי שיטת המסחר שלו.
יעדי רווח וסטופ מופיעים על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה, עסקה לימודית בלבד.