Be-Aware

להמשך ירידה EUR-CHF

FX:EURCHF   יורו / פרנק שוויצרי
ישנם שתי רמות חשובות אחת הרמה העליונה שהינה רמה יומית היסטורית עם הרבה נגיעות.
והרמה השניה (התחתונה) היא הרמת תמיכה שנפרצה ונמתין שתשמש כהתנגדות.

2 תרחישים:
1.במידה ונר יחדור את שתי הרמות ויבצע נר היפוך שיסגור מתחתיהם יש סיכוי להמשך ירידות.
2. נר שיחדור את הרמה התחתונה והרמה העליונה תשמש כהתנגדות עם נר היפוך כמובן שבסוף הנר צריך להיסגר מתחת לרמה.
----- הנר שיחדור צריך להיות במינימום שעתי-------

כמובן שזוהי אינה המלצה למסחר.

תגובות