UZI_COHEN

EUR/JPY לונג

לונג
FX:EURJPY   יורו / יין יפני
כפי שניתן לראות הצמד "כיבד" רמה פסיכולוגית חשובה מהחודשי.
בדכ' לפני ריברסלים השוק מגמגם ( אזור החלטה) ומשם התנועה לצד השני.
במקרה הזה ניתן לראות כי הצמד מתבשל ללונג. בצד שמאל גרף יומי, בצד ימין גרף 4 שעתי הפוך ( לשוריסטים מבנינו :)).
** אין לראות בניתוח כהמלצה לכניסה לפוזיציה**
בהצלחה.