Matan_The1

יורו דולר - האם כאן יסתיים התיקון הטכני ?

שורט
FX:EURUSD   יורו / דולר אמריקאי
צפיות ‎143‎
4
היורו והדולר כמו צמד חמד מאוהבים רוקדים טנגו טכני מזה תקופה ארוכה.
לאחרונה ראינו כי הדולר משלים מהלך התחזקות משמעותי על האירו בתמיכה של אירועים מקרו כלכליים.

אם המגמה היורדת תימשך ואם היורו דולר אכן בדרכו מטה
יש לנו נקודה מאוד מעניינת לשורט עם סטופ קצר

1.1735 התנגדות ! כעת אנחנו 40 פיפס מתחת לנקודה זו

הצטרף לקבוצת הניתוח הטכני הגדולה בישראל
https://www.facebook.com/groups/100765133353637/