OANDA:EURUSD   יורו / דולר אמריקאי
EUR/USD--שורט גרף H4
יורו דולר הצמד הסחיר ביותר והפופלארי ביותר בקרב
סוחרי המטח עומד לצאת לשורט משמע-התחזקות הדולר.
שימו לב לכניסה לטרייד שורט ב 2 תרחישים.
1-שבירת הדגל הדובי מטה וכניסה לטרייד בשבירה ליעד המסומן בגרף.
2- עליה של הצמד לכיוון שיא אחרון תוך כדי יצירת פסגה כפולה תהווה
הזדמנות טובה יותר לכניסה לשורט מבחינת יחס סיכוי/סיכון.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות