FX:EURUSD   יורו / דולר אמריקאי
בדוגמה שלפנינו מצויים נקודות בצבע אדום המסמנות את השיא והשפל ברמת זמן גבוהה - גרף יומי.
הנקודות הכחולות מציינות את המגמה בגרף 4 שעתי.
אם נתמקד בשתי הנקודות האדומות, נשים לב כי המחיר נמצא במצב של "קניית יתר" וזאת אנו מסיקים כי לא בוצע תיקון עמוק לכל הגל האמור.
איך נדע בכל זאת כיצד לתמרן עסקאות שורטים בניגוד למגמה?
שימו לב לשפל הראשון שנשבר ושבירת המומנטום מראה לנו בצורה מובהקת כי המחיר רוצה לתקן יותר עמוק.
בשלב הזה ניתן לסחור סווינג עד איזורי פיבו ביומי וניתן גם להכנס לתוך עסקאות תוך יומית (סקאלפינג) בהביאכם בחשבון כי אתם צפויים להיות בתוך מגמה זמנית יורדת.

תגובות