yedidyakalfa

אבוג'ן

TASE:EVGN   EVOGENE
אבוג'ן אחרי עלייה רצינית, נראה שיצאה למימוש,
תנודתית מאוד, נבלמה על תמיכה ומתקנת מעט מעלה, עדיין אין אישור להיפוך מגמה, בשלב זה כדאי לחכות.
RSI מסמן תחתית אפשרית, מחזקים נמוכים, סבלנות נדרשת.
אין המלצה.
הערה: ממשיכה בתנועה שלילית,
אין אישור לכניסה לעניות דעתי.
נבלמה על תמיכה היום, אפשרי שתגיע לפיבו -0.382.
אין המלצה.

תגובות