barrahmany12

מניית FB - מעקב ללונג

לונג
NASDAQ:FB   Facebook, Inc
FB - facebook inc

האם הגיע הזמן לשנות כיוון?

אין צורך להרחיב על החברה
חברה מעולה, בצמיחה מתמדת, לאחר ירידה של כ 15ֵ% מהשיא
נבלמת על אזור עם תמיכה מכל הכיוונים.

מבצעת נר היפוך עם מחזור גבוה
ומקבלת גם תמיכה מ- MFI וסטוכסטיכ

תמיכות:
- ממוצע 200
- אזורי התנגדות מהעבר
- תחתית ערוץ פיבו
- אזור תיקון 0.5 של פיבו

*אין באמור המלצה*