BarakSapir

אני נותנת נשיקה ומתקדמת

לונג
NASDAQ:FB   Meta Platforms, Inc
כאמור, פייסבוק התאגיד שיהיה מוכן להשקיע את כל כולו בניצול ומיטוב הדאטה שלו כמערכת פרסום בין המובילות בשוק בעיקר עקב קרבתו לקהל המפרסמים הSNB וכד' לא יהיה מוכן לוותר על המשחק מול אפל.
מבחינה טכנית הייתי אומר שיש כאן תובנה של נשיקה והתקדמות מהצד של התנהגות המחיר,