eyal676

F.B-תרחיש לשורט

שורט
NASDAQ:FB   Meta Platforms, Inc
פייסבוק -בגרף D אפשר להבחין שהמניה שברה למטה תעלה עולה ארוכת טווח
ונמצאת כרגע במגמת ירידה במודל המניפה.
כמו כן שימו לב ל''צלב המוות'' חיתוך ממוצע 50 את 200 בזוית משכנעת.
ביום שישי המסחר במניה הסתיים כשהמחיר נתמך על גאפ שנפתח בעבר הרחוק
ב30.1.19 במחיר 150.83 מה שמוכיח את זכרון הסוחרים בדפוס חוזר.
בתרחיש המוצג אני מצפה לשבירת מחיר 150.00 שתוביל לשורט ל139
ואחכ ל 127.
אציין גם שהמניה מגיבה בחוזקה יחסית לתנודות בשוק.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: אני יחכה בסבלנות לhttps://www.tradingview.com/x/ldJVm1tu/קחת את הטרייד במיקום המתאים לי מבחינת פרייס אקשן
הערה:
הערה: בוצעה כניסה ראשונה לשורט בחצי מנה בשער 168.00 סטופ בשער 175.00