eldad2305

מניית fb

שורט
NASDAQ:FB   Facebook, Inc
צפיות ‎126‎
1
מניית fb
האם מניית פייסבוק מייצרת תבנית ראש כתפיים בגרף השבועי? עדין לא ניתן לדעת.
בכל אופן מתחת למחיר 193.00 המניה יכול לרדת חזק , הסיכון נמוך אל מול הפוטנציאל.
התנגדות חזקה במחיר 177.00
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות