Yossi1

FB תרחישים

לונג
Yossi1 מעודכן   
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
העליתי את זה לקבוצה בווצאפ ובפייסבוק ב9.4 כתרחיש, אני רואה שזה די קורה.
בניתי איזו מחשבה על אסטרטגיית לונג בשתי ורסיות כפריצת שווא עתידית וחזרה מטה (קו אופקי אדום)
ואני רואה שהתרחיש הירוק בינתיים עובד יפה.
נמתין להתפתחויות
בנוסף פייסבוק נמצאת בדשדוש רחב טווח ארוך.
לא המלצה לפעולה, שיתוף רעיון מסחר בלבד!
הערה: עובדת בדיוק כמו בתרחיש המסומן בירוק. פשוט תענוג!
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.