Yossi1

FB תרחישים

לונג
NASDAQ:FB   Facebook, Inc
צפיות ‎114‎
0
העליתי את זה לקבוצה בווצאפ ובפייסבוק ב9.4 כתרחיש, אני רואה שזה די קורה.
בניתי איזו מחשבה על אסטרטגיית לונג בשתי ורסיות כפריצת שווא עתידית וחזרה מטה (קו אופקי אדום)
ואני רואה שהתרחיש הירוק בינתיים עובד יפה.
נמתין להתפתחויות
בנוסף פייסבוק נמצאת בדשדוש רחב טווח ארוך.
לא המלצה לפעולה, שיתוף רעיון מסחר בלבד!
הערה: עובדת בדיוק כמו בתרחיש המסומן בירוק. פשוט תענוג!

תגובות