NASDAQ:FCEL   FuelCell Energy, Inc
FCEL

לאחר תיקון פיבו 0.5,, נתמכה יפה ונעה מעלה בכמעט 10%, יחד עם זאת, בעליה האחרונה ניתן לראות מימוש לא קטן.
האינדקטורים מאותת על תפנית פוטנציאלית, כדי לחכות למחר ולהבין מה מתרחש, אפסייד פוטנציאלי של 20% בתור התחלה.

אין המלצה.
הערה: בתנועה שלילית בעקבות מצב השוק,
בשלב זה עוד לא בוצעה כניסה.
נעצרת על תמיכה ופיבו 0.5, סבירות גבוהה להיפוך.
שבירה תגרור מהלך המשכי מטה.
נעקוב.
אין המלצה.

תגובות