eyal676

FCN-לונג

לונג
NYSE:FCN   FTI Consulting, Inc
FCN--מחיר נוכחי 112.46
מסקטור התעשיה XLI
מגזר/ענף-שירותי יעוץ
מספקת שירותי יעוץ עסקי פיננסי.
עלתה בשנה האחרונה ב25.9% לעומת עליה של 5.47% בענף אליו היא שייכת.
מקבלת מאנליסטים דירוג קניה חזקה 1.3 עם יעד מחיר 163.00.
בטא-0.22 משמע מניה דפנסיבית בימים אלו של שוק מתוח וחוסר וודאות.
טכנית-מגמה ראשית עולה ומגמה משנית יורדת בתוך תעלה.
רמת התמיכה המסומנת מהווה תיקון 50 פיבו לגל הראשי העולה.
שימו לב למחזור הגדול משמעותית שהיה ביום המסחר האחרון שסיים בנר גדול ומלא.
טרייד-אני מצפה לפריצת התעלה היורדת וממוצע 200 המשמש כרגע כהתנגדות ב115.00
פריצה כזאת במחזור גדול תהווה איתות כניסה אגרסיבי לטרייד ליעדים המסומנים בגרף.
סוחר שמרני-יעדיף לראות שהמניה חוזרת ובודקת את ההתנגדות שנפרצה כרמת תמיכה
ויצירת תבנית קונים בפרייס אקשן מתאים להמשך עליה בסיכון נמוך יותר.
דוחות-23.7
בהצלחה.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.