eldad2305

מניית FLIR

לונג
NASDAQ:FLIR   None
צפיות ‎91‎
6
מניית FLIR - עסקת סווינג
חברה מסקטור הטכנולוגיה, חברה שמפתחת ומשווקת מערכות הדמיה תרמית.
לחברה נתונים טובים, יעד אנליסטים 44.38
בהיבט הטכני: המניה מצאה תחתית באזור מחיר 25.00.
ניתן לזהות שבימים האחרונים ממוצע 20 מתחיל להתקפל מלמטה למעלה כאשר תנועת המחיר מעל הממוצע.
ע"פ שלושת המחזורים האחרונים ניתן לזהות איסוף סחורה.
לסיכום: יחס סיכוי סיכון של 1:2 (מופיע על הגרף), פריצת מחיר 35.33 יהווה אישור לחידוש גל עליה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות