Yamit2000

יוצאות למבחן סוף שנה – CBRE, FMC , ETN ו - DHI

NYSE:FMC   FMC Corporation

ארבע מתוך כמה וכמה מניות שהפגינו עוצמה במהלך השנה האחרונה...יוצאות למבחן התנהגות "סוף שנה" (גרפים שבועיים)
קיימת הנחה שבאופן כללי, מניות שהפגינו עוצמות במהלך כל השנה צפויות להמשיך לעלות גם בשבועות האחרונים של השנה משום שמשקיעים נמנעים ממכירתן מטעמי מס. דחיית המכירה/ מימוש מאפשרת להם לדחות את תשלום המס בשנה שלמה (או להתקזז) מעבר לכך, הם עשויים להחזיק במניה חזקה אל תוך שנת המס הבאה, לפחות עד חודש אפריל – תשלום המס השנתי בארה"ב.
כמובן שיש צורך להתייחס אל כל הנ"ל באופן שאינו גורף..וקיימים שיקולים נוספים שעשויים להביא למכירות ואירועים שונים ובלתי צפויים שעשויים להוביל לירידת מניות/לעלייתן...וכמו כן, המניות לא נותחו מבחינה טכנית או פונדמנטלית במסגרת פרסום רעיון זה.
לסיום, זה לא מחקר ואין זה מדגם מייצג ולכן יש צורך להתייחס לתוצאות בהתאם. אין באמור המלצה לקנות או למכור, אלא רק לעקוב לשם הסקרנות/פאן והעניין...

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.