YossiCohen

מניית FNF ללונג

לונג
NYSE:FNF   FNF Group of Fidelity National Financial, Inc
מהתרחישים הטכניים הקלאסים
מגמה ראשית עולה
מתקבלת תבנית היפוך על רמת תמיכה שהייתה בעבר התנגדות
פיבונאצקי בתחום התקין
אפשר גם לטעון מיקום התבנית בחלק התחתון של בולינגר
בהצלחה לכולם!
לא המלצה

קבוצת הפייסבוק שלי לשיתוף עסקאות, כתבות ורעיונות
https://www.facebook.com/groups/439175773571953/