Yamit2000

האם ממוצעים נעים יכולים לשמש תמיכה והתנגדות?

השכלה
NYSE:FSLY   Fastly, Inc.
האם ממוצעים נעים יכולים לשמש תמיכה והתנגדות? נתקלתי בשאלה הזאת וחשבתי לעצמי שאם שוק ההון היה שייך לתחום המדעים המדוייקים...הייתה רק תשובה אחת לשאלה הזאת.
יש מי שיאמר שכן, ויציב בזמן הניתוח והמסחר עצמו ממוצעים נעים בהתאם לניסיונו האישי, המנטור שלימד אותו והעדפותיו ויש מי שיאמר שזה לא מוסיף יותר מידי לתהליך הניתוח או המסחר והוא בכלל מעדיף גרף ריק ונקי מרעשים ויש מי שיאמר שהוא מניח רק את ממוצע נע 200 כי הוא החשוב ביותר וכן הלאה.
כך שבעיניי אין תשובה אחת נכונה או לא נכונה לשאלה הזאת. ועדיין, יש ספרות שלמה על אינדיקטור זה, כך שככל הנראה יש לו איזה שהוא ערך ובוודאי משמעות.
הפוסט הזה לא יכלול מידע שלם על ממוצעים נעים, פשוט כי ניתן לקרוא על כך בספרים וברשת, אך אתן דוגמא לדרך בה הוא לעיתים בא לידי ביטוי לצד שלל הדעות והגישות.
בגדול, ממוצע נע נחשב לאינדיקטור עוקב מגמה (הוא מתייחס לנתוני עבר) ומחושב לפי ממוצע מחירי הסגירה בתקופה מוגדרת. יש כמה סוגים של ממוצעים נעים, אך המרכזיים בהם הסוחרים עושים שימוש הם ממוצע נע פשוט וממוצע נע אקספוננציאלי. ממוצע נע פשוט (נותן משקל זהה לכל יח' זמן) ממוצע נע אקספוננציאלי (נותן יתר משקל ליחידות הזמן האחרונות יותר). את הנוסחאות...ניתן למצוא בספרים וברשת.
כעת יכולה להישאל השאלה באילו ממוצעים נעים עושים הסוחרים ברחבי העולם שימוש רב ביותר. (מוזמנים לערוך מחקר..) אך בכל אופן, ככל הנראה, גם לסוגיה זו יש השפעה על מידת התרומה של אינדיקטור זה, משום שעקרונית ניתן להניח שככל שסוחרים רבים יותר עושים שימוש רב יותר בממוצעים נעים מסוג זה או אחר (אם בכלל) או עושים פעולות על בסיס אותו אינדיקטור (כזה או אחר) כך נקבל תמיכה גבוהה יותר, דבר שיבוא לידי ביטוי בתנועת המחיר.
יש חשיבות גם לאינטרוול הזמן בו פועלים. במסחר תוך יומי נהוג להשתמש בממוצעים נעים אקספוננציאליים לתקופה קצרה, 8,9,10... (ויש שמניחים לנגד עיניהם במקביל גם גרף יומי נוסף עם ממוצע נע 200 כדי לזהות פוטנציאל לתמיכה/התנגדות, תלוי בכיוון המניה).
בגרפים יומיים נהוג להשתמש בממוצע נע אקספוננציאלי 20 ו – 50 וממוצע נע פשוט 200. אך גם זה תלוי בסוחר, בניסיונו וכיוצא בזה. (זאת למרות שיש מחקר שמצביע על כך שדווקא שימוש בממוצע נע פשוט מניב יותר רווחים..מנגד, לכל מחקר יכול להיות מחקר נגדי.
ובכל זאת, זה המקור: Determination of Trading Points using the Moving Average. (2010). Puchong Praekhaow, King Mongkut's University of Technology Thonburi.
כאמור, ממוצע נע 200 משמש סוחרים רבים בגרף יומי גם למסחר תוך יומי והוא מהווה איזור שנלקח בחשבון כתמיכה או התנגדות משמעותיים – גם במהלך מסחר תוך יומי.
ממוצעים נעים עשויים גם לרמוז על שינוי מגמה. למשל, נרצה לראות את ממוצע נע 20 מלווה את עלייתה של המניה וממוצע נע 50 נמצא מתחתיה. כאשר יתבצע חיתוך של המניה את ממוצע נע 20 לעבר ממוצע נע 50 נתחיל לבחון האם מתבצע שינוי מגמה. בשלב זה נרצה לראות את המניה נתמכת על ממוצע נע 50. כאשר המניה תשבור את ממוצע נע 50 נרצה לראות אותה נתמכת בממוצע נע 200. בתהליך זה יש לם שים לב גם למפגשים וחיתוכים בין הממוצעים הנעים. (למשל ממוצע נע 20 שחותך מטה את ממוצע נע 50 עשוי להוות איתות על שינוי מגמה).
חשוב לציין שבדיוק כפי שהכותרת רומזת, אין כאן מדע מדוייק ובהתאם לכך אנו מתייחסים לאיזורים ורמות ולא נקודות מדוייקות בהן נצפה שהמניה תיתמך או תיבלם.
כמו כן, סוחרים רבים משלבים אינדיקטורים נוספים כדי לקבל תמיכה נוספת למסקנות ולהחלטות שהם מקבלים.
לסיום, יש סוחרים שאפילו מתזמנים קניה ומכירה עפ"י ממוצעים נעים, אבל נעצור כאן.
מצורפים מספר גרפים להמחשה בלבד, משובים יתקבלו בברכה.

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.