eyal676

FUTU-לונג/גלי אליוט

לונג
NASDAQ:FUTU   Futu Holdings Limited
FUTU-פיננסים/הונג קונג
מחיר נוכחי-100.78
טכני-נראה שהסתיים תיקון של 5 גלים לאימפולס העולה
ופנינו מעלה לאימפולס נוסף-גלי אליוט
טכני רגיל-יציאה מוודג תוך כדי התגברות מחזורים/כניסת כסף
אינדקטורים תומכים.
שימו לב שדוחות ב31.8 יום שלישי הקרוב לפני המסחר.
יעדים על הגרף.
אם אהבתם פרגנו לי בלייק.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות