BINANCE:GALAUSDT   GALA / TetherUS
נראה שהוא ברמה טובה ומתאימה לרכישה. אנו רואים שזה השלים את ההיווצרות השורית.
כאשר אנו מנסים לזהות אזורי התנגדות אפשריים עם מדידות SCHIFF קלשון ופיבונאצ'י;
אנו יכולים לחשוב על התחומים שבהם הוא עלול להיתקל בתגובת מכירה כמו בתרשים למעלה.
אתה יכול לצפות שהמחירים ימשכו W בתוך אזורי הנקודות האדומות שציינתי בתרשים למטה.

הערה: זה לא ייעוץ השקעות.