UZI_COHEN

פאונד אוסטרלי לפני המראה?

FX:GBPAUD   לירה שטרלינג / דולר אוסטרלי
צפיות ‎91‎
5
אהלן סוחרים יקרים
בגרף שלפנינו אנחנו יכולים לזהות מס' דברים-
כידוע בשוק המט"ח אנו בודקים את היחס בין מטבע כלשהו לבין משנהו.
כלומר את העוצמה בין מטבעות.
היחס במקרה הזה נטה לטובת האוסטרלי לכן היחס קטן והמחיר נסחר בצורה מדהימה לירידות.
בזמן כלשהו-האוסטרלי החל להחלש וזה בא לידי ביטוי בהתנהגות שורית חזקה אשר שברה את השיא האחרון בתוך המגמה היורדת.
המחיר ייצר שיא חדש, בשלב הזה, פוטנציאלית אנו עשויים לייצר שפל חדש גבוה אשר ייצר בטווח הארוך שיא חדש.
תוכנית ב'-המחיר עשוי לבחון את האזור שייצר את השיא על מנת לייצר שיא חדש.
זו דעתי בלבד.
בהצלחה לכולם!